EMOCIO'N'ART - Projecte d'educació emocional relacionat amb el reconeixement i expressió d'emocions. 2013